همایشها و نمایشگاها

اولین همایش مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری در تاریخ 01/12/87 راس ساعت 2 الی 6 بعد از ظهر برگذار خواهد شد .

 

 
 
 
 
طراحی سایت : ایران تکنولوژی